Introduktionskurs för handledare och elev

Lärare på handledarkursen är Peter Hagelin som genomgått Trafikverkets och Sveriges Trafikskolors Riksförbund:s interna lärarkurser för blivande handledare.

UTBILDNINGEN ÄR PÅ TRAFIKSKOLAN.

Kursen är tänkt att vara en vägledning för er som ska börja med privat övningskörning. Den ska skapa förutsättningar för en säkrare och mer effektiv övningskörning. Kursinnehållet styrs av Transportstyrelsens kursplan för Introduktionsutbildning.

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning,
 • hur man planerar , strukturerar övningskörningen efter Transportstyrelsens  kursplan.
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.
 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader


Vi hjälper er med syntest helt utan kostnad, om ni inte gjort det tidigare. En syn prövning där synskärpa och synfält mäts. Resultatet skickas elektroniskt direkt efter utfört syntest till Transportstyrelsen. Eftersom vi skickar det digitalt säkerställs snabb och säker handläggning av körkortstillståndet.

Ansökningarna för körkortstillstånd och handledarskap är avgiftsfria.

Har du en medicinsk diagnos och ska ta körkort?
Om du har någon typ av diagnos, t.ex ADHD, ADD, asperger, autism eller diabetes och ska ta körkort så behöver du i regel lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos. Detta blir du meddelad om i samband med att du ansöker om körkortstillståndet. Det är ofta svårt att få tid för detta intyg hos psykiatrin och i sådana fall kan du vända dig till.

Ansökningarna för körkortstillstånd och handledarskap är avgiftsfria.


Information till dig som ska bli handledare

Vid all privat övningskörning krävs att körningen sker under uppsikt av en person som Transportstyrelsen har godkänt som handledare. Det är handledaren som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen.

För att godkännas som handledare ska du:

 • Ha fyllt 24 år

 • Ha körkort för det fordon som övningskörningen avser och haft det under minst fem av de senaste tio åren

 • Ha gått en handledarkurs, om övningskörningen gäller personbil (behörighet B)

Ansökningarna för körkortstillstånd och handledarskap är avgiftsfria.

 • Observera att både elev och handledare måste genomgå handledarutbildningen.

 • Ansökan om handledarskap görs efter att man gått handledarkursen – då vi först ska hinna meddela Transportstyrelsen att ni genomgått kursen.

 • Har du gått kursen tidigare, så gäller den i 5 år. Då behöver man inte gå om den.
  Om du är osäker kan du kontrollera det på ”mina sidor” hos Transportstyrelsen.